Akkreditoidut testauspalvelut

Grant4Com on FINASin auditoima akkreditoitu testauslaboratorio T290 ja toimintamme perustuu laatujärjestelmään EN -ISO/IEC 17025.

Olemme elektronisten laitteiden portti maailmalle. Olipa tavoitteesi valloittaa kotimaan markkinat tai avata myyntikanavat maailmalle, me varmistamme, että tuotteesi täyttää tavoitemarkkinoidesi vaatimukset.

Akkreditoidut testauspalvelut

Grant4Com on FINASin akkreditoima testauslaboratorio Oulussa. Laajamittaiset EMC/RF ja tuoteturvallisuusmittausten pätevyysalueet löytyvät FINASin sivuilta T290.

Akkreditoiduilla testituloksillamme pystytään osoittamaan tuotteen vaatimusten mukaisuus myyntikohdemaissa.

Jos et tiedä mitkä standardit ja vaatimukset tuotteesi tulisi täyttää ja mitä tulisi testata, sertifiointimanagerimme luo tuotteellesi testaussuunnitelman. Tämä testaussuunnitelma sisältää tarvittavat testit tuotteen ominaisuuksien, segmentoinnin ja kohdemaiden vaatimusten mukaisesti. Tilatessasi testauksen meiltä, pätevöityneet testaajat akkreditoidussa laboratoriossamme varmistavat, että tuotteesi täyttää kohdemarkkinoidesi vaatimukset.

Kysy meiltä

Ota yhteyttä ja kysy meiltä mitä vain.

EMC/RF -testaus

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet tai -laitteistot vaikuttavat toisiinsa, kun ne ovat joko yhdistettyinä toisiinsa tai sijoitettuina toistensa läheisyyteen. Siksi on tärkeätä arvioida sähkömagneettista yhteensopivuutta ja toimintaturvallisuutta EMC-standardien mukaisesti.

EMC-testauksella (electromagnetic compatibility) varmistetaan, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät tuota ympäristöönsä elektromagneettista häiriöitä ja ne toimivat turvallisesti myös muiden laitteiden lähellä. EMC-direktiivi 2014/30/EU on puolestaan luotu, jotta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden laatua ja toiminnan turvallisuutta voidaan luotettavasti arvioida. EU:n alueella laitteen valmistaja takaa CE-merkinnällä laitteen olevan EU:n direktiivien mukainen, joihin kuuluu osana myös EMC-direktiivi.

Koska kaikki toistensa lähellä olevat elektroniset laitteet vaikuttavat toisiinsa, on suunnittelu ja testaus EMC-ohjesääntöjen mukaan olennainen osa tuotekehitystä. Sen laiminlyöminen tuotekehityksen alkuvaiheessa voi aiheuttaa virallisissa mittauksissa viivästyksiä ja kustannuksia.

EMC- testaus elektroniikkalaitteille on myös osa Pohjois-Amerikan (FCC/ISED) vaatimuksia.

Jos tuote sisältää radion, kuten esimerkiksi Bluetooth tai WLAN, sen täytyy täyttää EU:n alueella radiolaitedirektiivin RED 2014/53/EU mukaiset EMC -, RF-ja tuoteturvallisuusvaatimukset.

FCC/ISED säännökset sisältää myös omat EMC – ja RF-vaatimukset radiolaitteelle.

Näiden kahden markkina-alueen lisäksi on myös lukematon määrä muita maakohtaisia hyväksyntävaatimuksia, joissa voidaan osaksi hyödyntää edellä mainittuja testituloksia.

Spesialistimme kartoittaa, mitkä testit tuotteesi tulee läpäistä, jotta tuotteen voidaan todentaa olevan vaadittujen standardien ja säännösten mukaisesti testattu.

Tuoteturvallisuustestaus

On erittäin tärkeää, että tuotteet täyttävät tuoteturvallisuusmääräysten mukaiset vaatimukset.

Tuotteiden myyminen edellyttää usein todistusta tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Silloin tuotetta voidaan jakaa myyntikanaviin ja markkinoida.

Grant4Comin osaavat tuoteturvallisuuden asiantuntijat voivat arvioida ja testata tuotteesi kypsyyden markkinoille jo tuotekehitysvaiheessa. Kun tuotteesi on valmis virallisiin testeihin, akkreditoitu laboratoriomme testaa tuotteesi ja saat viralliset testiraportit standardien mukaisuudesta tuotemerkintöjä varten.

Grant4Comin akkreditoituun testauspalveluun kuuluvat seuraavat standardit:

  • IEC/EN 61010-1 on Laboratorio-, mittaus- ja säätölaitteiden turvallisuusstandardi
  • IEC/EN 62368-1 ja IEC/EN 62368-3 standardit koskevat audio- ja videolaitteita sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan laitteita.

IEC/EN61010-1 on mittaukseen, säätöön sekä laboratoriokäyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuusvaatimuksia käsittelevä standardi. 

IEC/EN 62368-1 on ICT- ja audio/videolaitteiden standardi, joka korvasi aiemmin käytössä olleet 60950-1 ja 60065 standardit. Kyseinen standardi lähestyy sekä elektroniikka- että IT- ja viestintäteknologian turvallisuuskysymyksiä käyttäen vaarojen tunnistamiseen perustuvaa lähestymistapaa.

Standardi vaatii tuotteiden valmistajia osoittamaan, että tunnetut vaarat on huomioitu ja että tuote on suunniteltu turvalliseksi käyttää odotetuissa olosuhteissa.

IEC/EN 62368-3 sisältää vaatimuksia laitteille, jotka käyttävät tehonsyöttöönsä kommunikaatioportteja ja -kaapeleita, kuten esimerkiksi PoE-laitteet.

Tarvittaessa kokeneet tuoteturvallisuuden asiantuntijamme auttavat sinua sovellettavien direktiivien ja standardien valinnassa tuotteellesi.

Grant4Com

Olemme ratkaisukeskeinen testauksen ja tuotesertifioinnin asiantuntijoista koostuva tiimi, jonka toimintaa ohjaa ajatus jatkuvasta kehityksestä.

Asiakkaidemme toiveet ovat meille tärkeitä, joten pyrimme laajentamaan palveluitamme vastaamaan näihin tarpeisiin.

Tarjoamme asiakaskeskeisiä ja joustavia palveluratkaisuja tuotekehityksen tueksi.

Tavoitteenamme on mahdollistaa uusien teknologisten innovaatioiden pääsy maailmalle.