Akkreditoidut testauspalvelut

Grant4Com on FINASin  akkreditoima testauslaboratorio T290 ja toimintamme perustuu laatujärjestelmään EN -ISO/IEC 17025.

Olemme elektronisten laitteiden portti maailmalle. Olipa tavoitteesi valloittaa kotimaan markkinat tai avata myyntikanavat maailmalle, me varmistamme, että tuotteesi täyttää tavoitemarkkinoidesi vaatimukset.

Akkreditoidut testauspalvelut

Grant4Com on FINASin akkreditoima testauslaboratorio Oulussa. Laajamittaiset EMC/RF ja tuoteturvallisuusmittausten pätevyysalueet löytyvät FINASin sivuilta T290.

Akkreditoiduilla testituloksillamme pystytään osoittamaan tuotteen vaatimusten mukaisuus myyntikohdemaissa.

Jos et tiedä mitkä standardit ja vaatimukset tuotteesi tulisi täyttää ja mitä tulisi testata, sertifiointimanagerimme luo tuotteellesi testaussuunnitelman. Tämä testaussuunnitelma sisältää tarvittavat testit tuotteen ominaisuuksien, segmentoinnin ja kohdemaiden vaatimusten mukaisesti. Tilatessasi testauksen meiltä, pätevöityneet testaajat akkreditoidussa laboratoriossamme varmistavat, että tuotteesi täyttää kohdemarkkinoidesi vaatimukset.

Kysy meiltä

Ota yhteyttä ja kysy meiltä mitä vain.

EMC/RF -testaus

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet tai -laitteistot vaikuttavat toisiinsa, niiden ollessa joko yhdistettyinä toisiinsa tai sijoitettuina toistensa läheisyyteen. Siksi on tärkeätä arvioida sähkömagneettista yhteensopivuutta ja toimintaturvallisuutta EMC-standardien mukaisesti.

EMC-testauksella (electromagnetic compatibility) varmistetaan, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät tuota ympäristöönsä elektromagneettista häiriöitä ja ne toimivat turvallisesti myös muiden laitteiden lähellä. EMC-direktiivi 2014/30/EU on puolestaan luotu, jotta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden laatua ja toiminnan turvallisuutta voidaan luotettavasti arvioida. EU:n alueella laitteen valmistaja takaa CE-merkinnällä laitteen olevan EU:n direktiivien mukainen, joihin kuuluu osana myös EMC-direktiivi.

Koska kaikki toistensa lähellä olevat elektroniset laitteet vaikuttavat toisiinsa, on suunnittelu ja testaus EMC-ohjesääntöjen mukaan olennainen osa tuotekehitystä. Sen laiminlyöminen tuotekehityksen alkuvaiheessa voi aiheuttaa virallisissa mittauksissa viivästyksiä ja kustannuksia.

EMC- testaus elektroniikkalaitteille on myös osa Pohjois-Amerikan (FCC/ISED) vaatimuksia.

Jos tuote sisältää radion, kuten esimerkiksi Bluetooth tai WLAN, sen täytyy täyttää EU:n alueella radiolaitedirektiivin RED 2014/53/EU mukaiset EMC -, RF-ja tuoteturvallisuusvaatimukset. FCC/ISED säännökset sisältää myös omat EMC – ja RF-vaatimukset radiolaitteelle.

Näiden kahden markkina-alueen lisäksi on myös lukematon määrä muita maakohtaisia hyväksyntävaatimuksia, joissa voidaan osaksi hyödyntää edellä mainittuja testituloksia.

Spesialistimme kartoittaa, mitkä testit tuotteesi tulee läpäistä, jotta tuotteen voidaan todentaa olevan vaadittujen standardien ja säännösten mukaisesti testattu.

Tuoteturvallisuustestaus

Tuotteiden myyminen edellyttää usein todistusta tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja turvallisuudesta sillä sähkölaitteen valmistaja on vastuussa siitä, että sähkölaite on sovellettavien direktiivien vaatimusten mukainen.

Pienjännitedirektiivin (LVD Low Voltage Directive) tarkoituksena on varmistaa, että elektroniset laitteet ovat turvallisia ihmisille, kotieläimille ja omaisuudelle. Direktiivi koskee sähkölaitteita, jotka on suunniteltu käytettäviksi

  • vaihtovirralla nimellisjännitealueella 50–1 000 V (AC)
  • tasavirralla nimellisjännitealueella 75–1 500 V (DC).

Jos tuotteessa on radioteknologiaa, sovelletaan myös pienjännitedirektiiviä, mutta ilman alajänniterajoja.

Valmistaja voi osoittaa olennaiset turvallisuusvaatimukset täytetyksi, testaamalla sähkölaitteen yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti. Grant4Comin osaavat tuoteturvallisuuden asiantuntijat voivat arvioida sähkölaitteita koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset. Tuotteesi ollessa valmis virallisiin testeihin, akkreditoitu laboratoriomme testaa tuotteesi ja saat viralliset testiraportit standardien mukaisuudesta tuotemerkintöjä ja teknisiä asiakirjoja varten. Teknisten asiakirjojen lisäksi on laadittava myös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tarvittavat ohjeet, jotta loppukäyttäjä voi käyttää laitetta turvallisesti ja käyttötarkoituksen mukaisesti.

Grant4Comin akkreditoituun testauspalveluun kuuluvat seuraavat standardit:

IEC/EN 62368-1 ja IEC/EN 62368-3 standardit koskevat audio- ja videolaitteita sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan laitteita.

IEC/EN61010-1 on mittaukseen, säätöön sekä laboratoriokäyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuusvaatimuksia käsittelevä standardi.

IEC/EN 62368-1 on ICT- ja audio/videolaitteiden standardi, joka korvasi aiemmin käytössä olleet 60950-1 ja 60065 standardit. Kyseinen standardi lähestyy sekä elektroniikka- että IT- ja viestintäteknologian turvallisuuskysymyksiä käyttäen vaarojen tunnistamiseen perustuvaa lähestymistapaa.

Standardi vaatii tuotteiden valmistajia osoittamaan, että tunnetut vaarat on huomioitu ja että tuote on suunniteltu turvalliseksi käyttää odotetuissa olosuhteissa.

IEC/EN 62368-3 sisältää vaatimuksia laitteille, jotka käyttävät tehonsyöttöönsä kommunikaatioportteja ja -kaapeleita, kuten esimerkiksi PoE-laitteet.

Tarvittaessa kokeneet tuoteturvallisuuden asiantuntijamme auttavat sinua sovellettavien direktiivien ja standardien valinnassa tuotteellesi.

Kotelointiluokitustestaukset

Teemme laboratoriossamme akkreditoidusti myös kotelointiluokitustestaukset, eli IP testaukset standardin IEC/EN 60529 mukaisesti. IP-luokitusjärjestelmää käytetään Euroopassa sähkölaitteiden ja laitteiden koteloiden tiiviyden määrittämisessä. Tällä kansainvälisellä luokituksella voidaan ilmaista laitteen tai kotelon suojaus ulkoisilta haittatekijöiltä, kuten pölyltä, kosteudelta ja vedeltä. Elektroniikkalaitteissa haitallisten aineiden joutuminen kriittisille alueille voi olla turvallisuus riski sekä käyttäjälle, ympäristölle että laitteelle itselleen. Näin ollen asianmukaisen luokitusten testaaminen on olennainen osa tuotteen tuoteturvallisuustestausta, jonka laiminlyömisellä voi olla vakaviakin seurauksia. Ja jos käytössäsi on laite, jonka kerrotaan olevan pöly-, vesitiivis, mutta tuotteeseen ei ole nähtävillä luokitusta, suosittelemme tiiveyden selvitystä ennen tuotteen käyttöä kriittisissä olosuhteissa.

Pöly- ja vierasesinetiiveys
IP-luokitukset voi merkata tuotteen käyttöohjeeseen tai itse tuotteeseen. Mitä suurempia laitteelle myönnetyt lukemat ovat, sitä paremmin laite sietää vettä ja pölyä.
Merkinnässä kirjainten IP jälkeen oleva ensimmäinen numero kertoo laitteen suojauksen vieraita esineitä ja pölyä vastaan. Luku ilmaisee miten pienikokoisia kappaleita vastaan laite on suojattu.
Standardin IEC/EN 60529 vierasesinesuojauksen ja pölytiiveyden osalta teemme seuraavat testit akkreditoidusti:
IP1X suojaus kappaleita vastaan, joiden halkaisija on 50 mm tai suurempi.
IP2X suojaus kappaleita vastaan, joiden halkaisija on 2,5 mm tai suurempi.
IP3X suojaus kappaleita vastaan, joiden halkaisija on 2,5 mm tai suurempi.
IP4X suojaus kappaleita vastaan, joiden halkaisija 1 mm tai suurempi.
IP5X suojattu pölyltä. Luokitus ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pölykertymiä ei saa syntyä.
IP6X Pölytiivis laite.

Vesi- ja kosteustiiveys
Kotelointiluokituksen toinen numero kertoo testattavan laitteen vedensietokyvystä. Näistä Standardin IEC/EN 60529 vesitiiveystestauksista teemme akkreditoidusti seuraavat testit:
IPX1 suojaus pystysuoraan tippuvalta vedeltä.
IPX2 suojaus pystysuoraan tai korkeintaan 15 asteen kulmassa tippuvalta vedeltä.
IPX3 suojaus korkeintaan 60 asteen kulmassa satavaa vettä vastaan.
IPX4 suojaus roiskuvalta vedeltä.
IPX5 suojaus joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta.
IPX7 kestää hetkellisen upotuksen veteen
IPX8 kestää jatkuvan upotuksen veteen. Suurin sallittu asennussyvyys voi olla myös lisämerkintänä numero jälkeen. Usein lisämerkintä laitteeseen on alle kolme metriä ja laboratoriossamme laitteen voikin upottaa <3m syvyyteen.

Akkreditoidut testaukset
Teemme IP testaukset tukien tuotekehityksen toimintaa sen eri vaiheissa. Tuotteen ollessa riittävän kypsä, suoritamme akkreditoidut IP testit ja kirjoitamme testeistä virallisen raportin sekä tarvittaessa sertifikaatin. Akkreditoiduilla testituloksilla voit todistaa asiakkaallesi tuotteesi olevan testatun luokituksen mukaisesti suojattu.
Myös tuotteen elinkaariodotuksesta saadaan arvokasta tietoa yhdistämällä IP testaus osaksi laajempaa ympäristötestausta, sillä tällä luokituksella on kiistatta vaikutusta myös tuotteen mekaaniseen luotettavuuteen sekä elinkaaren pituuteen. Myös tuotteen elinkaariodotuksesta saadaan arvokasta tietoa yhdistämällä IP testaus osaksi laajempaa ympäristötestausta, sillä tällä luokituksella on kiistatta vaikutusta myös tuotteen mekaaniseen luotettavuuteen sekä elinkaaren pituuteen.

Olemme ratkaisukeskeinen testauksen ja tuotesertifioinnin asiantuntijoista koostuva tiimi, jonka toimintaa ohjaa ajatus jatkuvasta kehityksestä.

Asiakkaidemme toiveet ovat meille tärkeitä, joten pyrimme laajentamaan palveluitamme vastaamaan näihin tarpeisiin.

Tarjoamme asiakaskeskeisiä ja joustavia palveluratkaisuja tuotekehityksen tueksi.

Tavoitteenamme on mahdollistaa uusien teknologisten innovaatioiden pääsy maailmalle.