UKK/FAQ

Sisällysluettelo

16.07.2021 alkoi markkinavalvonta-asetuksen (EU) 2019/1020 soveltaminen, mitä se tarkoittaa?

Valmistajalla on nyt oltava nimettynä EU-alueelle sijoittautunut valtuutettu edustaja (Responsible Person), mikäli tuotetta myydään suoraan EU-alueelle käyttämättä maahantuojaa tai jakelupalvelujen tarjoajaa. Aiheesta lisätietoa blogissamme EU Responsible Person for CE and UKCA mark.

Kuinka paljon CE-merkinnän edellyttämät testaukset kustantavat?

Testauksen kustannukset ovat riippuvaisia laitteen sisältämistä radioteknologioista ja käytettävistä taajuuksista sekä laitteessa olevista ulkoisista liitännöistä.  

Testaussuunnitelma ja sen perusteella laskettava hinta muodostuu näiden muuttujien yhdistelmistä sekä näiden perusteella valittujen yhdenmukaisten standardien ja spesifikaatioiden vaatimuksista.

Kuinka kauan CE-merkinnän saaminen kestää?

Testauksiin ja raportointiin on hyvä varata 3- 6 viikkoa, riippuen yllämainituista muuttujista ja testaussuunnitelmasta. Testausajankohta kannattaa varata hyvissä ajoin, silloin testauksen saa varmimmin haluamalleen aikavälille.

Kuinka varataan testausaika virallisille mittauksille Grant4Comilta?

Pyydä tarjous sähköisellä lomakkeella, löydät sen kohdasta: OTA YHTEYTTÄ. Voit myös soittaa tai laittaa sähköpostia haluamistasi testeistä. Tee se kuitenkin hyvissä ajoin ennen haluamaasi testausajankohtaa, sillä usein laboratoriossa on jonoa. Kun teemme sinulle tarjouksen ja tilaat testit, me varaamme sinulle ajan testeihin.

Kuinka monta laitetta virallisiin mittauksiin tarvitaan?

Lopullinen laitteiden kokonaismäärä riippuu aina testaussuunnitelmasta. Tyypillisesti laitemäärät ovat 2-6 kpl.

Kuinka valmistelen testauslaitteet virallisia mittauksia varten?

Joitakin laitteita varten vaaditaan tarkoituksenmukaiset testausohjelmistot, joilla laite saadaan komennettua haluttuun toimintatilaan testauksen aikana. Jos kyseessä on RF-johtuva testaus, tulee laite varustaa annettavien ohjeiden mukaisesti RF-kaapelilla. Ennen testauksen aloittamista Gran4Com toimittaa aina tarkat ohjeet testaukseen vaadittavista laitteista.

Onko CE-hyväksyntä pakollista?

Jos laite tulee myyntiin Euroopan markkinoille, CE-hyväksyntä on pakollinen. CE-hyväksynnällä osoitetaan, että laite täyttää vaadittavat EU direktiivit ja/tai säädökset.  Tämä mahdollistaa tuotteen vapaan liikkuvuuden EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Kuka allekirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (Declaration of Conformity, DoC)?

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittaa tuotteen valmistavan yrityksen allekirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Kuka on vastuussa tuotteen turvallisuudesta?

Jos laite valmistetaan Euroopassa, valmistaja on vastuussa laitteen turvallisuudesta sekä siitä, että laite täyttää asianmukaiset direktiivit tai säännökset. Valmistaja vastaa CE-vaatimusten mukaisuuden arvioinnista, teknisten asiakirjojen laatimisesta, vaatimustenmukaisuutta koskevan ilmoituksen julkistamisesta sekä CE-merkinnän kiinnittämisestä tuotteeseen.

Jos laite valmistetaan EU:n markkina-alueen ulkopuolella, on tuotteen maahantuoja tai jakelija vastuussa siitä, että laite täyttää EU:n vaatimukset ja laitteen valmistaja toimittaa vaadittavat asiakirjat pyydettäessä.

Onko luotettavuustestaus pakollista?

Ympäristö- tai mekaaniset testit eivät ole pakollisia, mutta niiden avulla laitteesta voidaan löytää ongelmia tai suunnitteluvirheitä, jotka heikentävät laitteen laatua ja lyhentävät sen elinkaarta markkinoilla. Hyvä testaussuunnitelma on kustannustehokas ja hyöty syntyy asiakastyytyväisyydestä.

Testaamattoman tuotteen saattaminen markkinoille on aina sekä turvallisuus- että taloudellinen riski.

Mitä sertifiointeja ja hyväksyntöjä vaaditaan Pohjois-Amerikan markkinoille?

USA:ssa vaadittava sertifiointi on FCC. Sertifioinnin toimenpiteet riippuvat siitä, onko laitteessa radioteknologiaa vai ei. Kanadassa vastaava sertifiointi on ISED, ja samoin kuin Yhdysvalloissa, sertifioinnin toimenpiteet ovat riippuvaisia laitteen radioteknologiasta. Jos laitteeseen sisältyy radioteknologiaa, hyväksyntä etenee tiettyä sertifiointiproseduuria mukaillen. Jos sertifioitava laite ei sisällä radioteknologiaa, hyväksynnän osalta voidaan toimia sDoC (supplier declaration of conformity) -proseduurin mukaisesti.

USA:n ja Kanadan hyväksyntäproseduurit ovat hyvin samankaltaisia, mutta toimintamalliltaan itsenäisiä, eikä niitä pidä sekoittaa toisiinsa.

Minulla on tuote, mutta en tiedä mistä aloittaisin sertifiointiprosessin.

Me Grant4Comilla olemme sinua varten. Voit ottaa meihin yhteyttä täyttämällä yhteydenottokaavakkeen, sähköpostitse osoitteeseen contact@grant4com.fi tai lähestymällä myyntihenkilöstöämme puhelimitse.

Tilaa uutiskirjeemme, saat uudet blogitekstit sähköpostiisi

Grant4Com on FINASin auditoima akkreditoitu testauslaboratorio T290 ja toimintamme perustuu laatujärjestelmään EN -ISO/IEC 17025.

Olemme elektronisten laitteiden portti maailmalle. Olipa tavoitteesi valloittaa kotimaan markkinat tai avata myyntikanavat maailmalle, me varmistamme, että tuotteesi täyttää tavoitemarkkinoidesi vaatimukset, ja että sinulta löytyvät myös vaatimusten mukaiset testaustulokset.

Palvelupolkumme